VILTSPÅR

Enligt svensk lag ska en eftersökshund finnas tillgänglig vid all jakt. Hunden behöver inte vara med under själva jakten, men skall vara på plats inom två timmar för att kunna spåra upp ett skadeskjutet vilt. Nästan alla hundar gillar att spåra. Eftersökshundar används också vid trafikolyckor där vilda djur skadats Det gäller att träna sin hund så att den följer spåret oavsett vilka störningar som kan uppstå.

Oavsett om du tänker använda din hund till eftersök eller ej är träningen en bra aktivitet för din hund. Det är en rejäl utmaning, både för dig och för din hund.

Den utrustning du behöver för att lägga ett blodspår är: spårlina, klöv från vilt, snitselband, en flaska med blod.
För att få hunden att inte gå på luftvittring är det viktigt att lägga de första spåren i medvind och att de ska ligga minst en halvtimma för då tvingas hunden sätta ner nosen i backen

Första spåret skall vara kort och rakt, ca 30-40 meter, och ligga i medvind. Nästa steg av nybörjarspår kan vara ca 150 meter med lätt vinkel efter ca 50 m, ca 50 raksträcka, sedan en lätt vinkel igen. Gå ytterligare 50 meter och där finns spårslutet.
Sedan ökar man sakta svårighetsgraden på spåren, både när det gäller vinklar, bloduppehåll, mark och liggtid.

Lägga spår
Blodningen av spåret kan göras på olika sätt. Man kan använda sig av en rengjord diskmedelsflaska och stänka blodet i spåret, eller spårläggarkäpp, där blodet fylls på i käppen och vid varje tryck med käppen mot marken kommer det ut lite blod. Vid spårets början sparkar du upp marken och blodar. Sedan bör det vara ungefär en meter mellan spårstämplarna, förutom i början och i slutet av spåret där det kan vara lite tätare.
Den som blodar ska också ha en klöv fastbunden som släpar i marken Klöven avger också doft i spåret. Vid spårslutet sparkar man upp marken lite och knyter  (risk att den försvinner annars) fast klöven där.
Gå en omväg tillbaka så att du inte trampar i själva spåret.

Snitsla spåret så du vet vart det går. Ett bra sätt är att sätta fast snitslarna med klädnypor. Glöm inte att plocka bort dem efter du gått spåret.
Viltspår ska ligga en stund innan hunden får gå på. Liggtiden är 1-24 timmar beroende på svårighetsgrad

Gå spår
Sätt på spårselen alldeles i närheten av spåret. När du satt på hunden sele och lina, går ni fram till spårbörjan. Du visar hunden spårets startplats. Ge hunden tid att försöka följa spåret, men så snabbt hunden börjar gå iväg i spårets riktning berömmer du med lugn röst. Om det blåser går att hunden ibland flera meter på sidan om det ”faktiska” spåret.

Tänk på att perfekta viltspårhunden skall gå i så lugn takt att du som förare kan följa med så tyst som möjligt. Hundarna kan reagera mycket olika. De försiktiga hundarna får man stötta och uppmuntra medan de ivriga får man dämpa.
Eftersom du och hunden arbetar tillsammans är det viktigt att du kan ”läsa” hunden för att se om den arbetar på spåret eller inte.

Spårslut
Beröm hunden när den kommit till spårslutet oavsett den tar klöven eller ej så att den förstår att den varit duktig och utfört uppdraget på bra sätt. Ta av selen och koppla hunden.

Viltspårsprov
Alla hundar, oavsett ras, har rätt att starta på viltspårprov.
När du tycker att din hunden spårar bra i ett lagom tempo är tiden mogen för ett officiellt viltspårprov.

Anlagsklass (Hunden måste ha nått en ålder av 9 månader.)
Spåret är 600 meter och blodas ca 2-5 timmar innan hunden får gå det.
Spåret skall innehålla 4 räta vinklar med minst 50 meters mellanrum
Till anlagsspåret används ca 2 dl blod och på en av raksträckorna görs ett bloduppehåll på 15 meter.
Skanken dras däremot hela spåret
Avståndet mellan hund & förare skall vara minst 5 m.
Spårlinan får max vara 10 m. I väldigt risig mark får linan tillfälligt släppas.
Om hunden tappat spåret pga. viltstörning får föraren visa hunden tillbaka på spåret 1 gång.
Klöven läggs vid spårslutet men skall ej vara synlig för föraren.
Spårtid max 30 minuter.

För att bli godkänd krävs att
* hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret.ri lämpligt tempo
* inte behövt förarhjälp att efter tappt finna spåret igen. (Gäller ej vid viltstörning).

Öppen klass ( Det krävs godkänt i anlagsklass för att få starta i öppen klass.)
Spåret  skall ligga 12-24 timmar.

Spåret skall ha 3 st bloduppehåll på ca 15 meter varav två skall ske i någon av vinklarna. I den ena av dessa vinklar görs för övrigt en återgång utan blodning på vägen tillbaka. Ungefär 50-100 meter innan spårslutet ska en skottprövning göras. Hunden sätts eller beordras ligg.
Domaren eller funktionär går ca 10 meter från hunden i spårets riktning och avlossar ett skott.
Hunden får inte visa skotträdsla.
Domaren visar föraren i vilken riktning spåret fortsätter.
Spårtid max 45 minuter
I  öppen klassen tilldelas hunden första, andra, tredje eller inget pris beroende på prestation. Här kan även domaren dela ut HP.

Viltspårchampionat
För att din hund skall bli viltspårschampion SEVCH måste den ha 3 första pris i öppen klass tilldelat av minst två domare.