FIGGE'S MH Resultat
resultatet markerat med röd text

 

1

2

3

4

5

1a. Kontakt
Hälsning

Avvisar  kontakt med morrning och/ eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att  drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller,skäller.

1c. Kontakt
Hantering

Avvisar med morrningar  och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. Lek 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt .

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. Lek 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. Lek 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper - drar emot, släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen tills testledaren släpper.

3a. Jakt
Förföljande
1:a gången

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. Jakt
Förföljande

2:a gången

Startar inte.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. Jakt
Gripande
1:a gången

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på bytet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

3b. Jakt
Gripande

2:a gången

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på bytet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller om efter hand.

Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. Avst.lek
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. Avst.lek
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första och andra del.

Visar flera hotbeteenden,  under mom. första del.

Visar flera hotbeteenden,  under mom. första och andra del.

5c. Avst.lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tids-fördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. Avst.lek
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte men visar intresse.

Leker, kan gripa  försiktigt, drar inte emot.

Griper. drar emot.men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. Avst.lek
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten, visar  även intresse mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. Överraskn
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. Överraskn
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. Överraskn
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. Överraskn
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge el.  tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge el. tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el. tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet .

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. Överraskn
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a. Ljudkänsl.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet .

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. Ljudkänsl.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8a. Spöken.
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. Spöken.
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. Spöken.
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen alt flyr.

8d. Spöken.
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.

Går fram till fig. när  föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. Spöken.
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensiv kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. Lek 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt

startar mycket snabbt, leker mycket aktivt .

9b. Lek 2.
Gripande

Griper ej.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. Skott.

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek /passivitet

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott