Aktiveringstips.
 DIN HUND VÄNTAR SIG ATT DU SKALL AKTIVERA DEN!
 

Hunden är skapt för samarbete och förväntar sig att du som flockledare skall ta initiativ och styra flocken. Fram till könsmognaden är valpen och unghunden aktiv. Den biologiska nyttan med detta är att individen skall få så stor erfarenhet av världen som möjligt. Men sen när den är vuxen lägger den sig ner och väntar .......

Tyvärr sover allt för många hundar bort en stor del av sitt liv. Understimulering ger dessutom ofta upphov till problembeteende p.g.a  överskottsenergi.
Det är mindre viktigt vad man gör än att man gör något med sin hund.

Rastning och konditionsträning

Har du skaffat hund måste den ut för att rastas flera ggr per dag. En otränad hund orkar inte särskilt mycket och mår inte bra. Det är svårt att motivera den till olika aktiviteter. Har hunden god kondition får du ut mycket mer av din hund och har stor nytta och glädje av din kamrat. För att få god kondition kan du välja bland följande aktiviteter som passar din hunds ålder. Sammanställ själv ett program av de olika förslagen. Vid simning var försiktig med saltvatten men om inget annat alternativ finns skölj noga med sötvatten efteråt.                  

Hundens ålder 5-8 mån
 
Promenad 1 gång per dag 2- 5 km lös hund alltid under kontroll.
Promenad blandad med lätt jogging 2- 5 km 1 gång/ vecka.      

8-12 månader  
Promenad 1 g/ dag 2- 10 km
Promenad + joggn./löpn. 2-10 km 1 g./veck.
Simning 1- 2 ggr i veckan sommartid

Hundens ålder 12-18 mån 
 
Promenad Dagligen 3-15 km.
joggning /löpning 3- 15 km 1 g / v. 
Simning 1-2 ggr / v.
Cykling 2 ggr i v.  2- 5 km 

 

18 mån och uppåt.

Promenad./ Dagligen   3 -  7 km
joggning/ löpn. 10 - 15 km/ 1 g/v
Promenad 15 - 20 km - 1g/v
Simning fritt
Cykling 5 - 15 km - 2ggr i v.

 

Förslag till program för hund  12-18 mån.                            

Måndag         Promenad                                   4 km
Tisdag    
       Promenad + jogging                    10 km.
Onsdag 
        Promenad                                   3 km och simning.
Torsdag 
       Cykel 2 km + promenad                 3 km.
Fredag  
        Promenad                                   5 km.
Lördag    
      Promenad                                    6 km.
Söndag  
       Promenad                                  10 km och simning. 

Rastning utföres under promenaderna. Kom ihåg att alltid ha din hund under kontroll, den skall komma när du kallar. Rasta ej på gångbanor och ta upp efter din hund.

Detta var konditionsträning och med en god grundkondition kan din hund utföra en massa andra roliga aktiviteter.

Alla former av hundsporter t ex. Jakt, Spår, Sök, Lydnad och Agility är aktiviteter som Din hund uppskattar.

Uteaktiviteter. 

* Apportering
* Spår. Både efter personer och blodspår efter vilt.
* Balansera på stockar stenar och allt tänkbart.
* Hoppa upp på stenar / parkbänkar.
* Vittringsapportering = leta rätt på en kotte du tagit i bland andra kottar.
* Kantarellsök.
* Sök efter människor.
* Skickas mellan två personer = Budföring.
* Leta "borttappade" saker 

Inomhusaktiviteter.

Vid dåligt väder finns det en massa saker ni kan göra inomhus. Kan vara bra att hålla på med om / när du själv är sjuk och inte kan aktivera din hund utomhus utan endast rasta den. Eller om hunden har gjort illa sig och ordinerats endast korta koppel promenader. En hund som inte får röra sig blir ofta rastlös.                  


*Träna  ögonkontakt.
*Båda tassarna.
*Vacker tass.
*Vinka.
*”Give Me Five”.
*Sitt vackert.
*Nicka.
*Ligg.  


*Dansa.
*Rulla.
*Pang / Död hund.
*Kryp.
*Lägga klossar i hink.
*Söka godis
*Skaka på huvudet.
*Fjärrdirigering = sitt, ligg, stå på avstånd.


* Öppna burk med godis
* Skall.
* Får jag en puss.
* Zig zag mellan dina ben.
* Tvätta sig. ( slicka sig ) 
* Backa.
* Godis under kopp.

Möjligheterna till träning är oändliga. Det är bara din fantasi som sätter stopp för vad ni kan pyssla med.

En annan positiv sak med att träna tillsammans med sin hund är att kommunikationen och förståelsen mellan hunden och dig ökar. Många av olydnadsproblemen beror på att hunden inte förstår fullt ut och inte är tillräckligt tränad. Du och hunden kommer närmare varandra om ni tränar mycket tillsammans. 

Kom ihåg att en hund är ett flockdjur och att det är du som flockledare som bestämmer om och när ni skall göra saker. Och vad ni skall göra.